Fa fajok

A fatest szerkezetéről rengeteg információt találsz a neten, ezért nem láttam értelmét itt foglalkozni vele, ha érdekel, pl. itt olvashatsz róla: 
https://www.feher-famix.hu/index.php/elerhetoseg-hirek-informaciok/hirek-ujdonsagaink/hireink-cikkeink/68-a-fatest-szerkezete
Az alább felsorolt fajokról a GALÉRIÁmban találsz fotókat, próbáltam olyan képeket készíteni, melyek megkönnyítik a beazonosítást.
 

Közönséges luc (Picea abies)

Évgyűrűi: jól kivehetők. A korai pászta fokozatosan megy át a kései pásztába.
Színe: világos, sárgásfehér vagy rózsaszínű. Színes geszteje nincs.
Gyantajárata: kevés és apró, a frissen vágott keresztmetszeten a késői pásztában kézi nagyítóval apró, világos pontokként, a sugárirányú metszeten pedig vonalak alakjában, sok esetben szabad szemmel is láthatók.
Fája: könnyű, puha.
Műszaki tulajdonságai: sűrűsége 0,43 gr/cm3. Szívós, gyengén zsugorodó, vetemedésre kis nedvességfelvétel esetében sem érzékeny. Szárításkor repedékeny, anyaga könnyen hasad. Könnyen szegezhető, faragható, de fafaragással csak olcsó tömegcikkek, pl. játékszerek előállítására alkalmas. Rosszul fényezhető, de jól pácolható, telíthető.
Ipari felhasználása: az épület- és bútorasztalos-ipar, ezen belül az esztergályosipar, továbbá a csónak- és sportrepülőgyártás, valamint a cellulózgyártás legfontosabb alapanyaga. Jó hangvezető képessége miatt a hangszergyártásban is fontos alapanyag. Jó vezetékoszlop, árbócfa. Bányafának jó figyelmeztetőképessége és könnyűsége miatt szintén szívesen használják.
 

Erdei- vagy borovifenyő (Pinus sylvestris)

Évgyűrűi: széles tavaszi pászta, jól elkülönül a nyári pásztától, és benne számos gyantajárat van (sárgásfehér pontok), amelyek szabad szemmel is láthatók. Évgyűrűi gyakran hullámosak.
Színe: a szíjács frissen vágva fehér, később sárgás színü lesz. A geszt, amely az átmérő 2/3-ad részét tölti ki, levegőn és napfényen világosabb vagy sötétebb vörösbarna színű lesz.
Fája: lágy, könnyű.
Műszaki tulajdonságai: sűrűsége 0,49 gr/cm3. Szívós, kevésbé rugalmas fa, a nedvességtartalom-változás hatására bekövetkező zsugorodása közepes a többi fenyőhöz viszonyítva. Kevésbé vetemedik, mint a lucfenyő. Igen könnyen hasad, jól szegezhető, könnyen telíthető. Jól pácolható, de rosszul fényezhető.
Ipari felhasználása: mindenfajta forgácsolással jól megmunkálható, gyalulás során könnyen hasad. A bútoriparban, esztergályozásra, épületasztalos-iparban, hajóépítésre, vagongyártásra használják fel.
 

Európai vörösfenyő (Larix decidua)

Évgyűrűihatáruk éles, gyakran hullámos. A tavaszi pászta sötét és élesen elkülönül a nyári pásztától.
Színe: szíjácsa igen keskeny, sárgásfehér színű. Gesztje nagy, mintegy az átmérő 3/4 része. Már a frissen vágott fa esetében is vöröses, ill. pirosbarna színű.
Fája: lágy, középnehéz, csersavat tartalmaz (vassal érintkezve sötétes színt mutat).
Műszaki tulajdonságai: sűrűsége 0,55 gr/cm3. Jól megmunkálható, egyenletes szerkezetű, tartós fa.
Ipari felhasználása: általában ott használják, ahol a tartósság fontos követelmény. Kiváló földépítési és vízépítési pilotafa, állványfa, vezetékoszlop. Fűrészárunak felvágva az épületasztalos- és a bútoriparban keresett alapanyag. Felhasználható fagyapotnak is. Gyantájából nyerik az ún. velencei terpentint.
 

Tiszafa (Taxus baccata)

Évgyűrűi: rendkívül keskenyek, hullámosak, átlagosan 1 mm szélesek, de vannak ennél keskenyebbek is. A kései pászta szorosan elhatárolt a korai pásztától. A sugárirányú hosszmetszeten az évgyűrűhatár vastagabb vonalként látható.
Színe: szíjácsa keskeny, sárgásfehér; gesztje sötét vörösesbarna.
Fája: nehéz, kemény, rugalmas, nagy csersavtartalmú.
Műszaki tulajdonságai: sűrűsége 0,64 gr/cm3. Nehezen megmunkálható, egyenletes szerkezetű, sűrű szövetű, tartós fa. Felületkezelése az ismert lakkokkal könnyen elvégezhető.
Ipari felhasználása: a bútorasztalos-iparban berakások (intarzia), esztergált termékek, faragások készítésére kiválóan alkalmas. 
 

Kocsányos és kocsánytalan tölgy (Quercus robur, Quercus petraea)

Edényei: a keresztmetszeten a tavaszi pásztában bő öregűek és gyűrűsen helyezkednek el, a nyári pásztában szűk üregű edénycsoportok ágaznak ki. Ezek világos foltoknak látszanak, a rá merőleges hullámos pontsorokat parenchimasejtek alkotják. A hosszmetszeten az edények mint hosszabb, rövidebb, széles és mély, árokszerű mélyedésként jelentkeznek a tavaszi pásztában. Ezek egyben a hosszmetszeten az évgyűrűhatárokat mutatják.
Színe: szíjácsa sárgásfehér, keskeny, a geszt sárgásbarna.
Fája: nehéz, kemény, nagy csersavtartalmú.
Műszaki tulajdonságai: sűrűsége 0,65 gr/cm3. Minden forgácsoló és forgácsmentes eljárással könnyen megmunkálható. Szívós, gőzölve hajlítva is alakítható. Szárításkor repedékeny, közepesen zsugorodik, ill. dagad a víztartalom-változás hatására. Nehezen fényezhető, rosszul telíthető.
Ipari felhasználása: szinte valamennyi területen, így az építőiparban, a hídépítésben, a hajóépítésben, a bútorgyártásban, a hordógyártás során alkalmazzák, esztergályozzák. Szép falburkolatot, parkettát ad. Tartós fa, ezért víz alatti építkezésnél, vasúti talpfáknak is erőszeretettel alkalmazzák.
 

Szelídgesztenye (Castanea sativa)

Szerkezetileg nagyon hasonlít a tölgyek fájához.
Színe: gesztje világos vörösesbarna, szíjácsa szennyes-sárgásfehér, keskeny.
Fája: nehéz, kemény, nagy csersavtartalmú.
Műszaki tulajdonságai: sűrűsége 0,59 gr/cm3. Tartóssága jobb, rugalmasabb és könnyebb fafaj, mint a tölgyek. Egyenesen hasad, vagyis rostfelépítése egyenletesebb.
Ipari alkalmazása: fáját a bognár-, épületasztalos- és bútoripar egyaránt használja. Megfelel bányafának, pillérfának és dongafának. A mezőgazdaságban oszlopoknak, karóknak is alkalmazzák.
 

Akác (Robinia Pseudoacacia)

Edényei: a keresztmetszeten a széles korai pásztában sok, bő üregű edény látható, amelyek a legfiatalabb évgyűrűktől eltekintve világossárga színűek. A késői pásztában fehér pontok és elszórt vonalkák látszanak. A hosszmetszeten az edények árokszerűek.
Színe: szíjácsa világos zöldessárga, gesztje zöldessárgától a vörösbarnáig változó lehet. Hosszmetszetben a színek sávokban is láthatók.
Fája: kemény, nehéz, fényes.
Műszaki tulajdonságai: sűrűsége 0,74 gr/cm3. Fája szívós, nehezen hasad, rugalmas, szálkásodó, kismértékben zsugorodó, nagyon tartós fa. Szárítás közben könnyen reped. Jól fényezhető, de a pácokat, telítőanyagokat nehezen veszi fel. Minden forgácsolóeljárással megmunkálható, gyalulható, könnyen esztergálható, nehezen szegezhető.
Ipari felhasználása: az akác széles körben alkalmazfató fafaj. Vízmunkáknál cölöpként, vezetékoszlopként, parkettának, talpfának, a kocsigyártáshoz kerékabroncsként, hajóépítésben, bútorgyártásban hajlítatósága miatt kedvelt fafaj. Elsőrendű tűzifa.
 

Eper fajok (Morus alba és nigra)

Szil fajok (Ulmus ssp.)

Magas kőris (Fraxinus excelsior)

Cseresznye (Prunus avium)

Közönséges dió (Juglans regia)

Feketedió (Judlans nigra)

Közönséges nyír (Betula pendula)

Bükk (Fagus sylvatica)

Platán fajok (Platanus occidentalis és orientalis)

Gyertyán (Carpinus betulus)

Mézgás és hamvas éger ( Alnus glutinosa és Alnus incana)

Juhar fajok (Acer ssp.)

Kis levelű hárs és nagy levelű hárs ( Tilia cordata és Tilia platyphyllos)

Vadkörte és nemes körte (Pyrus pyraster és Pyrus communis)

Vadalma (Malus sylvestris)

Nyár fajok (Popolus ssp.)

Fehér fűz  (Salix alba)

Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)